Profil                                 Kontakty                                 Lidé ve firmě                                    Certifikáty                                    Fotogalerie

CERTIFIKÁTY
 

Společnost má zaveden a používá systém řízení jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2008 a systém environmentálního mana-gementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 a dále používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 18001:2007


ČSN EN ISO 9001:2008
     
ČSN EN ISO 14001:2005
     
BS OHSAS 18001:2007
     
Politika jakosti
       

ELMA Kladno (C) 2013